Verksamhet

Jämtlands Båtförbund  är den regionala avdelningen av Svenska Båtunionen (SBU). Vi verkar för att utveckla båtlivet i regionen samt att öka säkerheten på land och till sjöss. Vårt mål är att samtliga båtklubbar i Jämtand och Härjedalen skall bli medlemmar i SBU.


 

Båtklubbarna får via sitt medlemskap en rad förmåner, till exempel:

  • Billigare båtförsäkring till dess medlemmar
  • Automatisk klubb- och olycksförsäkring
  • Prenumeration på tidningen båtliv till dess medlemmer (6 nummer/år)
  • Juridiskt hjälp att förhandla med myndigheter och andra instanser
  • Bistånd och förhandling om arrendeavtal
  • Möjlighet till investeringslån


Jämtlands Båtförbund jobbar för:
  • Att stimulera och utveckla båtklubbarnas verksamhet
  • Verka för långsiktiga lösningar för klubbarnas hamn- och varvsanläggningar
  • Verkar för sökerhet på land och till sjöss
  • Utveckla båtlivet i regionen

Pressmaterial

Kontakt

För mer information angående vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss här