Bakgrund

Jämtlands Båtförbund bytte namn på årsmötet 2015 från Z Båtförbund, där några av de största båtklubbarna i länet funnits representerade. Dock inte seglarklubben, Storsjöns segelsällskap.

Istället fann man former där Z-båt och seglarna kunde samarbeta i något som kallades Storsjöns Sjöråd. I sjörådet arbetades med frågor som utprickning av grund, Verkön och Thommées framtid samt med framtagande av sjökort i något som kallades sjökortsgruppen.  Det var också sjörådet som initierade arbetet med gästhamnen i Kungsgårdsviken när F4 flygflottilj lades ner. Det bestämdes att dåvarande Z-Båt skulle vara huvudman för gästhamnen, mycket tack vare det goda samarbete som parterna upplevt genom Sjöråd och Sjökortsgrupp. Storsjöns segelsällskap och Jamtrollarna
verkade på den tiden som adjungerande i Z-Båts styrelse.

Till slut blev det många olika grupper att hålla ordning på och det blev otydligt för kommun och länsstyrelse att veta till vilka de skulle vända sig till i sjö- och båtlivsfrågor. Beslut togs då att Sjörådet samt sjökortgruppens fortsatta arbete skulle upptas och samordnas under gemensam flagg; Z-Båtförbund.

Vid årsmötet i mars 2015 antogs SSS som medlemmar och på samma möte röstades det för ett namnbyte till Jämtlands Båtförbund för att få en tydligare geografisk identitet i övriga delar av landet.