Miljö

Under 2020 kommer vi i styrelsen att knyta upp en miljösamordnare i förbundet som ska ha kontakt med miljöombud i varje klubb. 
Saker att fundera på:
• Hur vi kan undvika utsläpp av giftiga ämnen från båtbottnar – såväl i vattnet        som på land i samband med tvätt på hösten.
• Eventuella myndighetskrav på spolplattor.
• Anläggningar för toatömning (krav från april 2015).
• Miljöproblem vid vinterförvaringsplatser.

Avfallsplan
Vart tredje år ska den obligatoriska avfallsplanen, som alla båtklubbar måste ha, förnyas. Ett tips är att lägga in några rader som säger hur de båtar i klubben som har behov att tömma toa ska kunna göra det. Hänvisning till egen, eller kommunal, eller annan tömningsstation kan vara bra att ha med. Läs mer här

Miljöinspektioner
I flera kommuner fortsätter miljöinspektionerna hos båtklubbarna, och i vissa kommuner görs nu nya inspektioner. Ta vara på möjligheten att få tips om effektiva miljöinsatser.

Båtmiljö.se
www.batmiljo.se, som nu öppnat igen, finns många bra miljötips.