Kungsgårdvikens gästhamn


Hamnregler

Kungsgårdsvikens gästhamn är en avgiftsbelagd anläggning som drivs ideellt av Storsjöns båtklubbar. För driften ansvarar en av klubbarna gemensam driftgrupp som genom ett arrendeavtal ansvarar för drift och underhåll av anläggningen under Z- båtförbunds paraply. Anläggningen drivs av ideella krafter, hamnavgifter och sponsorer. Alltså inga kommunala skattemedel.

För allas trivsel och för en bra miljö har vi därför fastställt några enkla regler:

  • Grillning endast tillåten på angivna grillplatser. Engångsgrillar tas med hem.
  • Sophämtning medför stora kostnader. Tag därför gärna med er era sopor hem, lägg dem annars i de avsedda kärlen.
  • Besökande i gästhamnen ska visa hänsyn till övriga gäster och omgivningen.
  • Husdjur ska hållas under uppsikt.
  • Gemensamma utrymmen t ex toaletter och vindskydd lämnas i vårdat skick.
  • Alla båtar skall förtöjas med för eller akter mot brygga alternativt ponton och fendras på betryggande sätt.
  • Båt får inte lämnas permanent i hamnen. Undantag; 4 markerade platser för f.d. F4 båtklubb som överlåtit inventarier och utrustning.