Välkommen

Jämtlands Båtförbund är den regionala avdelning av Svenska  Båtunionen. Förbundet verkar för att främja båtlivet inom regionen genom att arbeta för ökad säkerhet till sjöss och på land, en ökad kunskap och förståelse för en god miljö samt praktiska lösningar för anslutna båtklubbar.

Aktuellt

2021

Protokoll från årsmötet och övriga styrelsemöten finns under fliken Organisation.

Läs hela inlägget »

Inbjudan till årsmöte

Mötet kommer att hållas tisdag 20 april 2021 kl 18.30 på Bikupan, korsningen Arkivvägen/Kyrkgatan. Det kommer att finnas möjlighet att delta på mötet digitalt.
Instruktioner kommer att skickas ut via mejl.

Motioner till årsmötet skall skickas in senast den 9 februari.

Ni får gärna lämna in namn på personer som ni vill nominera till Jämtlands BF ́s styrelse. Även Kungsgårdsvikens gästhamn behöver folk till att bemanna driftsgruppen.

Anmälan till årsmötet skickas till ordforande@jamtlandsbf.se senast 13/4.

Dit skickar ni också motioner samt nomineringar till styrelse eller driftsgrupp.

 Styrelsen Jämtlands Båtförbund

Läs hela inlägget »

klart.se

loading...