Välkommen

Jämtlands Båtförbund är den regionala avdelning av Svenska  Båtunionen. Förbundet verkar för att främja båtlivet inom regionen genom att arbeta för ökad säkerhet till sjöss och på land, en ökad kunskap och förståelse för en god miljö samt praktiska lösningar för anslutna båtklubbar.

Aktuellt

2020

Protokoll från årsmötet 2019 finns under fliken organisation.


 

Läs hela inlägget »Genom sin anslutning till Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringsbrevet bifogas här. Passa på att se över båtklubbens försäkringsbehov och ta kontakt med Svenska Sjö för att undvika onödiga dubbelförsäkringar.


Båtklubbsförssäkringen ger ett bra grundskydd, men fördelaktiga tilläggsförsäkringar finns att teckna för de klubbar som har större anläggningar eller mer omfattande verksamhet.

Läs mer om Svenska Båtunionens båtklubbsförsäkring här: https://batunionen.se/dokument/information-om-batklubbsforsakringen-via-svenska-sjo-2020/

Kontakta Svenska Sjö här: https://svenskasjo.se/kundservice/


Vänliga hälsningar
Svenska Båtunionen

Läs hela inlägget »

klart.se

loading...