Protokoll årsmöte 2020

Protokoll från årsmötet och övriga styrelsemöten finns under fliken Organisation.