Årsmöte för 2020

Inbjudan till årsmöte

Mötet kommer att hållas tisdag 20 april 2021 kl 18.30 på Bikupan, korsningen Arkivvägen/Kyrkgatan. Det kommer att finnas möjlighet att delta på mötet digitalt.
Instruktioner kommer att skickas ut via mejl.

Motioner till årsmötet skall skickas in senast den 9 februari.

Ni får gärna lämna in namn på personer som ni vill nominera till Jämtlands BF ́s styrelse. Även Kungsgårdsvikens gästhamn behöver folk till att bemanna driftsgruppen.

Anmälan till årsmötet skickas till ordforande@jamtlandsbf.se senast 13/4.

Dit skickar ni också motioner samt nomineringar till styrelse eller driftsgrupp.

 Styrelsen Jämtlands Båtförbund