Protokoll årsmöte

Protokoll från årsmötet 2019 finns under fliken organisation.