Protokoll årsmöte

Protokoll från årsmötet finns under fliken organisation.

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 19 januari 2021 kl18.00 på Bikupan, korsningen Kyrkgatan/Arkivvägen i Östersund