Påminnelse till medlemsklubbarGenom sin anslutning till Svenska Båtunionen har båtklubben automatiskt en båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringsbrevet bifogas här. Passa på att se över båtklubbens försäkringsbehov och ta kontakt med Svenska Sjö för att undvika onödiga dubbelförsäkringar.


Båtklubbsförssäkringen ger ett bra grundskydd, men fördelaktiga tilläggsförsäkringar finns att teckna för de klubbar som har större anläggningar eller mer omfattande verksamhet.

Läs mer om Svenska Båtunionens båtklubbsförsäkring här: https://batunionen.se/dokument/information-om-batklubbsforsakringen-via-svenska-sjo-2020/

Kontakta Svenska Sjö här: https://svenskasjo.se/kundservice/


Vänliga hälsningar
Svenska Båtunionen