Välkommen

Jämtlands Båtförbund är den regionala avdelning av Svenska  Båtunionen. Förbundet verkar för att främja båtlivet inom regionen genom att arbeta för ökad säkerhet till sjöss och på land, en ökad kunskap och förståelse för en god miljö samt praktiska lösningar för anslutna båtklubbar.

Aktuellt

2017-11-13
Styrelsemöte 2018

Nästa möte kommer att hållas tisdag 9 januari 2018 klockan 18,30.
Plats meddelas senare!

Läs hela inlägget »
2017-04-27
Båtriksdagen i Östersund
2016-11-09
Protokoll styrelsemöten
2016-01-26
Lediga varvsplatser.

klart.se