Välkommen

Jämtlands Båtförbund är den regionala avdelning av Svenska  Båtunionen. Förbundet verkar för att främja båtlivet inom regionen genom att arbeta för ökad säkerhet till sjöss och på land, en ökad kunskap och förståelse för en god miljö samt praktiska lösningar för anslutna båtklubbar.

Aktuellt

Protokoll från årsmötet och övriga styrelsemöten finns under fliken Organisation.

Läs hela inlägget »
2021-02-01
Årsmöte för 2020
2020-12-27
Protokoll årsmöte
2020-01-13
Påminnelse till medlemsklubbar
2016-11-09
Protokoll styrelsemöten

klart.se

loading...