Välkommen

Jämtlands Båtförbund är den regionala avdelning av Svenska  Båtunionen. Förbundet verkar för att främja båtlivet inom regionen genom att arbeta för ökad säkerhet till sjöss och på land, en ökad kunskap och förståelse för en god miljö samt praktiska lösningar för anslutna båtklubbar.

Aktuellt

2020-12-27
Protokoll årsmöte

Protokoll från årsmötet finns under fliken organisation.

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 19 januari 2021 kl18.00 på Bikupan, korsningen Kyrkgatan/Arkivvägen i Östersund

Läs hela inlägget »
2020-01-13
Påminnelse till medlemsklubbar
2016-11-09
Protokoll styrelsemöten

klart.se

loading...